Poznawaliśmy różne warzywa, oglądaliśmy i próbowaliśmy. Wszystkim rodzicom dziękujemy za przyniesione warzywa.

Tygryski razem z Królikami wybrały się na Sprzątnie Świata. Zabrali ze sobą worki, rękawiczki oraz plansze z hasłami o sprzątaniu. Wszyscy uważnie szukali na skwerze śmieci, a wszystko co zostało znalezione wrzucali do worków. 

 


Nauka mycia zębów

 

Tematyka:

  1. W przedszkolu
  2. Na ulicy
  3. Ja i środowisko
  4. Owoce

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

  1. Wzajemne poznawanie siebie i swojego otoczenia. Nabywanie właściwego stosunku do kolegów oraz pracowników przedszkola. Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Wdrażanie do przestrzegania zasad normujących współżycie w grupie rówieśniczej. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
  2. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
  3. Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów. Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
  4. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie. Kształtowanie umiejętności nazywania owoców krajowych i zagranicznych.
  5. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci .Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy. Kształtowanie umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
  6. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski o w wyrazach.