Tygryski poznają zagadnienia związane z kosmosem. Podróż rakietą w kosmos jest marzeniem wielu dzieci (27.02.2018)

Zabawy ze śniegiem na boisku szkolnym.

Dzieci z grupy Tygryski pozazdrościły Maleństwom wspaniałego bałwana i postanowiły ulepić swojego. Niestety krótko mogliśmy się cieszyć jego widokiem.

Piosenka:

I. Gdy śnieg się w koło ściele

w zimowe białe ranki

na pewno najweselej

w gromadzie iść na sanki

ref. Nie zwlekaj czasu szkoda

bo chyba widzisz sam

że świetna dziś pogoda

 nie trzeba lepszej nam

II. Za gwiazdką leci gwiazdka

i gonią się na wietrze

jest zima jak z obrazka

i cieszy pęd saneczek.

TEMATYKA:

 1. Bezpieczny komputer.
 2. Nasze ulubione baśnie.
 3. W dawnych czasach i baśniach.
 4. Kiedy patrzę w niebo.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Rozwijanie czynnego słownika dziecka.
 2. Rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowo-wzrokowej, pamięci ruchowej.
 3. Rozwijanie pamięci wzrokowej.
 4. Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności.
 5. Wdrażanie do wydzielania części wspólnej zbiorów.
 6. Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.
 7. Kształtowanie odporności na porażki poprzez wprowadzanie do zabaw elementów rywalizacji.
 8. Rozwijanie umiejętności improwizowania.
 9. Rozwijanie umiejętności twórczych podczas rysowania i malowania.
 10. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
 11. Wdrażanie do rozumienia następstw czasowych podczas układania sekwencji czasowych; posługiwanie się pojęciami: najpierw, potem, na końcu.
 12. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: nuta, smok, rakieta.
 13. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski n, s, r w wyrazach.
 14. Rozwijanie umiejętności współdziałania w małym zespole.
 15. Dawanie możliwości swobodnego wypowiadania się słowem, ruchem, rysunkiem oraz zachęcanie do uzasadniania swojego zdania w swobodnych

rozmowach.