13.12.2017 Tygryski zwiedzały świąteczny labirynt na skwerku.

11.12.2017 Tygryski brały udział w gimnastyce, pokonywały różne przeszkody.

Dzieci z grupy Tygryski gościły u siebie rodziców na zajęciu otwartym, które odbyło się 07.12.2017

KOLĘDY DO JASEŁEK

Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem
Wesoła nowina
Że Panna czysta, że Panna czysta
Porodziła Syna/ Ref.

Przybieżeli do Betlejem pasterze,
Grając skocznie Dzieciąteczku na lirze.
Chwała na wysokości, chwała na wysokości,
A pokój na ziemi.

Tematyka:

 1. ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI
 2. ZWIERZĘTA ZIMĄ
 3. SPOTKANIE PRZY WIGILIJNYM STOLE
 4. ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 3. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 4. Zapamiętanie cech typowych dla zimy: śnieg, mróz, zawierucha.
 5. Wdrażanie do opieki nad zwierzętami, regularne dokarmianie zwierząt i ptaków.
 6. Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu  w ogrodzie przedszkolnym.
 7. Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 8. Zachęcanie do udziału w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz innych osób lub zwierząt.
 9. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 10. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 11. Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 12. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym.
 13. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 14. Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 15. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głoski k, t w wyrazach.
 16. Nauka piosenek i pląsów.
 17. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.