ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE 

PROWADZONE PRZEZ  DOROTĘ WÓJCIK

               W przedszkolu  prowadzona jest terapia rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o niepełnosprawności. Terapią objęte są dzieci z każdego oddziału tj. 13 dzieci niepełnosprawnych.

              Terapia prowadzona jest indywidualnie dla każdego dziecka, czas trwania jej wynosi 30 minut, dwa lub trzy razy w tygodniu
w zależności od stopnia danej dysfunkcji dziecka.

              Dla każdego dziecka opracowany jest indywidualny program terapii rehabilitacji z uwzględnieniem zaburzonych funkcji.

              Terapeuta rehabilitacji wykonuje badanie siły mięśniowej Metodą Lovetta,. MACS czyli system klasyfikacji umiejętności posługiwania się przedmiotami w codziennych czynnościach, wykonuje testy funkcjonalne – Test Thomasa, Test P-P każdego dziecka niepełnosprawnego oraz diagnozę wstępną, wtórna  i końcową, opartą o obserwację w czasie terapii rehabilitacji
oraz o Arkusz Obserwacji Dziecka.

              Terapeuta sukcesywnie współpracuje z rodzicami niepełnosprawnego dziecka, specjalistami, nauczycielami oraz Instytucjami działającymi na rzecz niepełnosprawnych dzieci  tj. (PCPR, PFRON, Poradnia Psychologiczna, Stowarzyszenia , Fundacje i inne).

              Kinezyterapia prowadzona jest w sali gimnastycznej, która wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny tj. rowerek rehabilitacyjny, bieżnię nożną, zawieszki do ćwiczeń czynnych kończyn górnych, trampolinę, materace, piłki, wałki, kształtki, drabinki, ławeczki rehabilitacyjne, maty sensoryczne, sprzęt do ćwiczeń Integracji Sensorycznej, rotorek do ćwiczeń kończyn dolnych, basen suchy z piłeczkami.

               Sala jest również  wyposażona w leżankę, biurko, fotele, magnetofon z płytami CD (muzyka relaksacyjna, poważna) pomoce terapeutyczne do integracji sensorycznej, terapii plastycznej, terapii zajęciowej,  manualnej i biblioterapii. Wykonywane są również masaże klasyczne i sensoryczne oraz relaksacja.

Do najczęściej stosowanych i wykorzystywanych metod  w terapii należą:

Kinezyterapia  w skład jej wchodzą (Elementy metody Bobathów)

Metody psychoruchowe tj.(Dobrego Startu, Weroniki Sherborne, Knill, Gry i zabawy ruchowe, Gimnastyka lecznicza )
·      Wspomaganie terapeutyczno - zajęciowe ( terapia pedagogiczna biblioterapia, terapia zajęciowa)
·      Arteterapia
·      Masaż klasyczny
·      Masaż sensoryczny
·      Metoda integracji sensorycznej 
·      Metoda Stymulacji percepcji wzrokowej i słuchowej
·      Ergoterapia
·      Metoda Dennisona

Terapia ręki

Metody  relaksacyjne tj. (Jacobsona, Schulza, Wintreberta, ćwiczenia rozluźniające)

Sala gimnastyczna naszego przedszkola

wyposażona jest w nowy sprzęt do integracji sensorycznejGodziny pracy terapeuty rehabilitacji: 
Poniedziałek: 12.30 -15.30
Wtorek: 9.30 - 12.00
Środa: 9.30 - 12.00
Czwartek: 9.30 - 12.00
Piątek: 9.30 - 12.00


            KONSULTACJE INDYWIDUALNE  - PONIEDZIAŁKI 15.00 - 15.30