Przedsięwzięcie "Spotkanie z przyrodą " to:

- zapewnienie dzieciom stałego kontaktu z przyrodą poprzez organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, wykonanie prac w kąciku przyrody i w ogrodzie przedszkolnym oraz spacery i wycieczki.
- stwarzanie warunków do dzielenia się nagromadzonymi spostrzeżeniami i odczuciami, wiązania zjawisk występujących w różnych porach roku oraz formułowania uogólnień i wniosków.

CELE:

  • Rozbudzanie u dzieci pasji poznawczej i badawczej poprzez kontakt z przyrodą.
  • Wzbogacanie przeżyć i wyobraźni dzieci, kształtowanie postawy twórczej w kontaktach z przyrodą.
  • Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnorodnej ekspresji plastycznej przeżyć i zaobserwowanych zjawisk w świecie przyrody.

    Przedsięwzięcie realizowane jest przez Dorotę Kijewską i Teresę Mizak.