"Jesienne drzewa" - wykonujemy prace plastyczne z materiałów papierniczych

 

Wycieczka na skrzyżowanie

 

Ustalamy zasady dotyczące zachowania się w grupie

 

Zajęcia promujące kulturę i zwyczaje panujące w Anglii - było bardzo wesoło 

 

TEMATYKA:

1. W przedszkolu

2. Znowu w przedszkolu

3. Moja droga do przedszkola

4. Nadeszła jesień

 

ZAMIERZENIA  WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNE:

1. Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie, przestrzeganie wspólnie ustalonych  umów i  zasad.

2. Doskonalenie analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.

3. Poznanie zasad ruchu drogowego, rozwijanie umiejętności poruszania się w pobliżu ulicy z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

4. Wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikowania się dzieci podczas rozmów indywidualnych i z całą grupą.

5. Wrażanie do obserwowania środowiska przyrodniczego, zwracanie uwagi na zmiany zachodzące wraz ze zmianą pory roku.

 

Wiersz do nauki: "Moje przedszkole"

   Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci.
   Idą z rodzicami do przedszkola dzieci.
   W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
   każdy ma tu miejsce przy małym stoliku.
   Razem z naszą panią, pilnie się uczymy,
   gdy czas na zabawę chętnie się bawimy.
   Powiem wam coś jeszcze!, nie mówcie nikomu.
   Że my się czujemy w przedszkolu jak w domu.