My "Puchatki" dobrze wiemy, że ptakom jest trudno zimą - dlatego chętnie je dokarmiamy, sypiąc ziarenka do karmnika...(22.01.2018r.)Aleksandra P., Igor Ż. oraz Antoni Ż. reprezentowali naszą placówkę podczas Ogólnopolskiego XXIII Festiwalu Kolęd w Puławach, który odbył się w sali teatralnej kościoła pw. Miłosierdzia Bożego 12 stycznia 2018r. Gratulujemy wspaniałego wystepu! 


Tematyka:
1. Upływa szybko czas

2. W świecie baśni
3. Pamiętajmy o zwierzętach
4. Babcia i Dziadek

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

 • dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dnia i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy
 • posługiwanie się liczbami w aspektach kardynalnym i porządkowym
 • systematyczne wzboga­canie kącika o nowe po­zycje z zakresu literatury dziecięcej
 • zwracanie uwagi na bu­dowę książki: okładka z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje
 • przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglą­dania tekstu
 • słuchanie wierszy, opo­wiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych ksią­żek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składają­cych się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela
 • dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
 • nazywanie ptaków od­wiedzających karmnik
  • zwrócenie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami, np. ptakami
 • rozpoznawanie wybra­nych zwierząt po śladach na śniegu
 • przygotowanie programu artystycznego, samo­dzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi
 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
 • tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie
 • rozpoznawanie cyfr
 • klasyfikowanie przed­miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych
 • nazywanie figur geome­trycznych