Zajęcia hospitowane przez Panią Dyrektor "E jak ekran"

 

Praca plastyczna "Koty" z wykorzystaniem materiałów papierniczych
 

"Ziemniaczane ludziki" - pokaz naszej kreatywności
 

Takie dni bardzo lubimy: wycieczka na działki
 

Robimy owocowe szaszłyki - samo zdrowie...
 


„Portret jesieni” - Dorota Gellner (do nauki)

Oto jesień na portrecie 
na jesiennym śpi bukiecie, 
Wcale oczu nie otwiera, 
Chociaż szyszka ją uwiera, 
Choć ją kasztan kłuje w nos, 
Taki już jesieni los.

TEMATYKA NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK:

1. Jesienią w sadzie

2. Warzywa znane i lubiane

3. Moja rodzina

4. Zwierzęta domowe

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:

- rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad

- nazywanie przetworów z owoców; samodzielne wykonywanie wybranych

- poznawanie wybranych owoców egzotycznych

- rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

- tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie

- rozpoznawanie cyfr

- nazywanie figur geometrycznych

- rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzroku
  dotyku, smaku, zapachu

- podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

- określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny

- podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty

- wyjaśnienie wieloznaczności słowa dom

- dzielenie się wiadomościami na temat życia w rodzinie, np. sposobów wspólnego spędzania
  czasu, pojawienia się nowego potomka

- wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich – tworzenie wzajemnych relacji,
  opartych na szacunku, akceptacji i miłości

- poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu

- nazywanie dorosłych i młodych zwierząt