My się zimy nie boimy! (22.02.2018r.)Wykonaliśmy zbiorową pracę zimową "Bałwanki" (16.02.2018r.)


Na taką zimę czekaliśmy... Wreszcie mogliśmy rzucać śnieżkami i wydeptywać ścieżki (15.02.2018r.)


Tematyka:

1. Zabawy na śniegu

2. Tak mija nam czas

3. Nie jesteśmy sami w kosmosie

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

- Uświadomienie niebezpie­czeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów
  (poznawanie sytuacji zagra­żających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach  
   niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarz­niętym stawie.

- Ubieranie się odpowiednio do warunków atmosfe­rycznych

- Przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach
   i ćwiczeniach ruchowych.

- Rozpoznawanie liter druko­wanych – małych i wielkich

- Czytanie wyrazów o pro­stej budowie fonetycznej.

- Rozpoznawanie cyfr, do­dawanie i odejmowanie w zakresie 10

- Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w sta­łych następstwach dnia i nocy, pór roku,
  dni tygo­dnia, miesięcy

- Poznawanie wybranych mierników czasu – od starożytności do dnia dzi­siejszego

- Nazywanie pór dnia: rano, południe, popołudnie, wie­czór, i nocy

- Odpowiednie stosowanie określeń: przedwczoraj, wczoraj, jutro, pojutrze.

- Poznawanie modelu kuli ziemskiej – globusa

- Wskazywanie kontynen­tów, oceanów, mórz

- Poznawanie nazw wy­branych planet Układu Słonecznego

- Gromadzenie literatury, zdjęć, albumów związa­nych z kosmosem

- Poznawanie zawodów związanych z kosmosem, np. kosmonauty, astronoma

- Poznawanie ciekawostek, legend na temat satelity Ziemi – Księżyca.