Zabawy andrzejkowe Puchatków z Maleństwami. Zabawa była udana...

 

Zajęcia otwarte dla rodziców "Zdrowe odżywianie" - stworzenie sytuacji wychowawczo-dydaktycznej umożliwiającej rozumienie znaczenia zdrowego żywienia w oparciu o treść wiersza „Dla każdego coś zdrowego” S. Karaszewskiego. (29.11.2017r.)

 

Tak się bawiły przedszkolaki w Światowym Dniu Pluszowego Misia

 

Czytanie historii Florki i projekcja filmu o Florce w ramach Festiwalu Książki Dziecięcej w Puławach "Książka mój przyjaciel" - spotkanie grupy IV i III


Zajęcia "Przygoda kropelki wody", czyli jak powstaje deszcz - zabawy badawcze doskonalące umiejętność logicznego myślenia. 
 

Helenka S., Gabrysia W. oraz Laura Sz. z naszej grupy wzięły udział w konkursie plastycznym "Jak dwie krople wody", zorganizowanym przez Stowarzyszenie Inicjatywa. Oto już rozstrzygnięcie konkursu i rozdanie nagród uczestnikom, które miały miejsce w Urzędzie Miasta Puławy.
 

Efekty naszej pracy w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka, tj. 20 listopada
 

Spotkanie z ornitologiem - tatą naszej koleżanki Helenki. Dziękujemy Panu za pełne pasji opowieści o ptakach... (09.11.2017r.)
 


TEMATYKA:
1. Domy i domki

2. Urządzenia elektryczne
3. Pada deszcz
4. Pada deszcz
5. Zdrowie naszym skarbem

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
– poznawanie, na pod­stawie swojej miej­scowości, sposobów budowania dawniej i współcześnie
– pokazywanie na wy­branych przykładach, jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy; zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt, np. zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich
– nazywanie figur geome­trycznych

– bezpieczne korzystanie z wybranych urządzeń technicznych
– poznawanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, różnych form zastosowa­nia techniki w życiu ludzi
– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie
– rozpoznawanie cyfr
– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych

– wyjaśnienie roli wody w życiu ludzi i zwierząt
– ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych w danej porze roku
– dbanie o higienę po­przez: codzienne mycie całego ciała, mycie zę­bów po posiłkach, mycie rąk

– spożywanie zdrowej żyw­ności: warzyw, owoców, mięsa, nabiału
– przezwyciężanie niechę­ci do nieznanych potraw