Nasza grupa ponownie została zaproszona do Biblioteki Miejskiej. Uczestniczyliśmy w "Przygodzie do Krainy Lodu" - zabawy muzyczno-ruchowe o tematyce świątecznej, prowadzone przez wspaniałych animatorów. Wiele radości sprawiło nam spotkanie z bohaterami bajki... (13.12.2017r.)

Uwielbiamy zabawy ruchowe. Tym razem pokonywaliśmy świąteczny labirynt w pobliskim skwerku

Poznanie tradycji Bożego Narodzenia - zajęcia w Bibliotece Miejskiej na podstawie "Legendy o choince" Dymkowskiej (8.12.2017r.)

Potrafimy narysować Świętego Mikołaja... (6.12.2017r.)

Wzięliśmy udział w warsztatach "Myszki, mrówki, wiewiórki i inne bajdurki" w Puławskiej Galerii Sztuki przy Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" spotkaniu ze Zbigniewem Kozakiem, autorem wierszowanych bajek oraz Jolantą Wawer, autorką ilustracji do książki. Warsztaty te były już kolejnym punktem Festiwalu Książki Dziecięcej (1.12.2017r.)

 

TEMATYKA:
1. Co robimy w wolnym czasie?
2. To już zima
3. Święta tuż-tuż


ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE:
– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie późną jesienią,
występujących zjawisk atmosferycznych, np.: padającego deszczu, mgły,
obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia

– ubieranie się odpowied­nio do warunków atmos­ferycznych występują­cych
w danej porze roku (zapobieganie przegrza­niu i zmarznięciu)

– przebywanie na świe­żym powietrzu; uczest­niczenie w spacerach,
zabawach i ćwiczeniach ruchowych

– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich

– tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie

– rozpoznawanie cyfr

– klasyfikowanie przed­miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych

– nazywanie figur geome­trycznych

– obserwowanie zmian zachodzących w przy­rodzie zimą;
zwracanie uwagi na koloryt i pięk­no przyrody w zimowej szacie

– poznawanie zjawisk atmosferycznych charak­terystycznych dla zimy,
nazywanie ich, np. opady śniegu, szron, szadź, za­wieje śnieżne

– poznawanie wybranych właściwości śniegu i lodu,
zwracanie uwagi na zanieczyszczenia, któ­re zatrzymują w sobie

– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych,
np. związanych ze świę­tami Bożego Narodzenia

– wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich
– tworzenie wza­jemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości