Nauczyciele:

mgr Jadwiga Adasik

mgr Halina Radomska

Pedagog specjalny:

mgr Emilia Karpowska

Woźna oddziałowa :

Magdalena Mizak

                                
ODDZIAŁ IV "PUCHATKI"

 

Puchatki to najstarsze w przedszkolu dzieciaki

 

super dziewczyny i fajne chłopaki.

 

Wszyscy w przedszkolu dobrze je znają

 

bo swym młodszym kolegom dobry przykład dają

 

Oni już wiedzą co piszczy w trawie

 

bo świat dokoła poznają ciekawie.

 

Jak oni się uczą, jak oni pracują!

 

Poznają literki i szybko rachują.

 

Jak być dżentelmenem oraz damą małą

 

wiedzą doskonale bo savoir vivre znają.

 

Ich sprytne paluszki mogą wyczarować

 

z plasteliny cuda, z klocków dom zbudować.

 

Choć się dużo uczą i pilnie pracują

 

na wesołą zabawę czas zawsze znajdują.

 

Puchatki są fajne! Puchatki są super!

 

Dobrze mieć w przedszkolu taka świetną grupę! 

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich

7.00-8.00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci w tym czytaniem, liczeniem i pisaniem Gry i zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, badawcze służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozmowy w oparciu o oglądane ilustracje, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne itp. Słuchanie  utworów literatury dziecięcej, historyjki obrazkowe. Prace porządkowo-gospodarcze.

8.00-8.30

Zabawy wg zainteresowań dzieci. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi; Ćwiczenia poranne.

8.30-9.00

Prace porządkowe .

Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie - doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania przy stole.

9.00 – 12.00

Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i niekierowane prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania. Zabawy dowolne w sali przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia  ruchowe, rytmika, zabawy w jęz. obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem. Spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze. Zabawa ruchowa z określonym elementem ruchu.

12.00-12.30

Utrwalanie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych. Przygotowanie do obiadu. Obiad. Mycie zębów.

12.30-13.00

Relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych.

13.00-14.00

Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań, zabawy w teatr, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym; Zajęcia dodatkowe (tańce, gimnastyka korekcyjna). Praca korekcyjno-kompensacyjna.

Zabawa ruchowa z określonym elementem  ruchu.

14.00.14.30

Czynności porządkowe i samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.

14.30-16.00

Zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne i planszowe przy stolikach  z małym zespołem, czytanie fragmentów książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, prace porządkowe w sali i w półkach indywidualnych. Rozchodzenie się dzieci.

                             
                             KONSULTACJE  INDYWIDUALNE  Z  RODZICAMI

                           Jadwiga Adasik - środa godz. 11.00-11.30 

                           Halina Radomska - wtorek godz. 10.30-11.00