ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DOPUSZCZONYCH

     PRZEZ DYREKTORA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO

                             KUBUSIA PUCHATKA W PUŁAWACH

                                 NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp.

Autor

Tytuł

 

1.

 

 M. Kwaśniewska,

W. Żaba- Żabińska

 

 

„Nasze przedszkole” –

  PPI- 01/2017/2018

 

2.

 

 

M. Pleskot

A . Staszewska- Mieszek

 

„Kocham przedszkole” –

PPI- 02/2017/2018

 

3.

 

 

Maria Grądziel

 

„Szansa na sukces – program usprawniania zaburzonych lub opóźnionych funkcji u dzieci niepełnosprawnych” –

PPI- 03/2017/2018 

 

4.

 

 

Anetta Wójcik

 

„Program zajęć rewalidacyjnych przeznaczonych do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych” –

PPI- 04/2017/2018 

 

5.

 

Iza Rodak-Szymańska

 

„Gimnastyka buzi i języka”- program terapii logopedycznej –

 PPI- 05/2017/2018

 

6.

 

Dorota Wójcik

 

„Program usprawniania funkcji ruchowych i samoobsługowych dzieci w wieku przedszkolnym"  –

PPI- 06/2017/2018

 

 

7.

 

 

Teresa Mizak

 

„Dzielny przedszkolak”- program wspomagający wstępną adaptację dziecka trzyletniego do przedszkola  –

PPI- 07/2017/2018

 

8.

 

 

 M. Bogucka

D. Łoś

 

 Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas zerowych

PPI- 08/2017/2018

 

9.

 

 

Beata Polak

 

Program gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej

„Trzymam się prosto”

PPI- 09/2017/2018

 

10.

 

 

Kamila Rudny, Ewelina Bolesta, Karolina Sikora

 

 

„Program zajęć tanecznych" – Puławska Szkoła Tańca Kamila

 PPI- 10/2017/2018