TERAPIA PEDAGOGICZNA
PROWADZONA PRZEZ DR MARIĘ GRĄDZIEL I MGR EMILIĘ KARPOWSKĄ 


Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Zaburzenia te koryguje się poprzez odpowiednie oddziaływania specjalistyczne o charakterze psychologiczno - pedagogicznym.

Terapię pedagogiczną w naszym przedszkolu prowadzimy w formie indywidualnej.

Objęte są nią dzieci posiadające orzeczenie do kształcenia specjalnego z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia ma opracowany indywidualny program zajęć rewalidacyjnych .

W pracy wykorzystujemy różne metody oddziaływań wychowawczych i terapeutycznych, które pomagają dzieciom w rozwoju psychofizycznym i emocjonalnym, integracji społecznej, usprawnianiu i korygowaniu zaburzeń rozwojowych:
-ekspresję ruchową prowadzoną wg metody R. Labana, ćwiczenia ruchowe wg metody K. Orffa i „Ruch Rozwijający”
W. Sherborne, gimnastykę twórczą wg metody A.M.Kniessów
-elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, „Program Aktywności” Knillów.
-wybrane techniki relaksacyjne, elementy metody Wspierania Rozwoju - „Terapia bajką”
- elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denisona
- metoda Malowania Dziesięcioma Palcami
- metoda „Terapia zabawą”
- program rozwijający percepcję wzrokową Frostig- Horn ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
- elementy metody - Pedagogika Zabawy

Prowadzimy również zajęcia z zakresu Terapii Ręki oraz Integracji Sensorycznej.

Kontakty indywidualne z Rodzicami - czwartek 15.00- 15.30 Emilia Karpowska
Kontakty indywidualne z Rodzicami - poniedziałek 15.00- 15.30 Maria Grądziel