Odpłatność za przedszkole:  

                                                                         
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Puławy z dnia 19.12.2013 usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie od godziny 8.00 do 13.00.
We wrześniu ubezpieczamy dziecko na kwotę 48 zł./na cały rok szkolny/.
Składka na Radę Rodziców-15 zł.
Przedszkole prowadzi żywienie dzieci obejmujące 3 posiłki dziennie: śniadanie, obiad
i podwieczorek. Kwota za dzienne  wyżywienie obecnie wynosi 5,50 zł i w całości ponoszą ją rodzice dzieci. 
Wymienione powyżej należności za przedszkole należy wpłacać u referenta lub przez program iPrzedszkole w terminie do 5 każdego miesiąca. 
W przypadku nieobecności dziecka przez co najmniej 14 dni kalendarzowych /w ciągłości/ spowodowanej chorobą, pobytem w szpitalu, sanatorium, potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim opłata stała podlega odpowiedniemu zwrotowi.