Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna posiadająca tytuł mgr zgodnie z zajmowanym stanowiskiem, jedna osoba posiada tytuł dr nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki, 9 nauczycieli stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

 

Przyjazne programy nauczania, które są szansą na pełny rozwój dziecka i dobre przygotowanie do szkoły.

 

Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych programy rewalidacyjne.

 

Dostosowanie placówki do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Indywidualne programy dostosowane do tempa rozwoju dziecka i przyswajania wiedzy, w tym programy własne: ekologia, promocja zdrowia, edukacja matematyczna, regionalna, plastyczno-muzyczna i teatralna, rewalidacja, dysleksja, terapia logopedyczna, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna.

 

Program pracy z dzieckiem wybitnie zdolnym, rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień i talentów dzieci m.in poprzez udział
w konkursach, występach, przedstawieniach i zajęciach indywidualnych.

 

Zabawa i nauka w oddziałach integracyjnych dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka (mało liczne grupy -  do 20 dzieci).

 

Wczesna adaptacja dla dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną.

 

Bezpłatne ćwiczenia logopedyczne dla dzieci z wadami wymowy.

 

Bezpłatna nauka j.angielskiego, zajęcia taneczne oraz rytmiczne.

 

Bezpłatne ćwiczenia z pedagogami specjalnymi dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

 

Bezpłatne ćwiczenia terapeutyczno- rehabilitacyjne.

 

Bezpłatne konsultacje psychologiczne.

 

Konsultacje specjalistyczne dla rodziców.

 

Zajęcia muzyczno-rytmiczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.

 

Rozwijanie zainteresowań dzieci, w tym plastyczne i muzyczne.

 

Bogata oferta edukacji regionalnej-wycieczki, spacery, pikniki.

 

Zajęcia z wykorzystaniem komputerów i edukacyjnych programów multimedialnych.

 

Programy edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci- adaptacje teatralne dzieł klasyki literatury dziecięcej, koncerty, przedstawienia, zabawy okolicznościowe i integracyjne.

 

Systematyczna współpraca z placówkami kulturalno-oświatowymi i instytucjami.

 

Dla dzieci posiadających z poradni psychologiczno-pedagogicznej opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzimy nową formę edukacyjno-kompensacyjną: WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA - zajęcia te prowadzą specjaliści: pedagodzy specjalni-tyflopedagog i surdopedagog oraz logopeda w wymiarze 4-8 godzin w miesiącu z każdym dzieckiem.

 

Bogato wyposażona baza lokalowa i dydaktyczna:

- 4 przestronne sale zajęć z pomocami i zabawkami z EFS UE;

- gabinety specjalistyczne (pedagogiczno-psychologiczny i logopedyczny);

- sala gimnastyczna z nowoczesnym sprzętem rehabilitacyjnym, sprzętem do integracji sensorycznej: m. in. różnego rodzaju podwieszki-grzybek, konik, ławeczki, hamaki, a także maty i kamyki sensoryczne, trampolina i inne

- nowoczesny pion kuchenny, gdzie przygotowywane są również posiłki dla dzieci z dietami pokarmowymi (bezmleczną, bezglutenową, ubogoantygenową, ubogoalergenową).

 

Ogród przedszkolny wyposażony w atestowany sprzęt do gier i zabaw dla dzieci.