PRZEDSIĘWZIĘCIE "MOJE MIASTO PUŁAWY"

Opracowały:
Jadwiga Adasik
Halina Radomska
Anetta Wójcik

Cele działania: 
1. Budzenie zainteresowań historią Puław.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych poprzez udział  w uroczystościach miasta Puławy.
3. Kształtowanie umiejętności dostrzegania piękna i oryginalności regionu puławskiego.             
4. Kształtowanie wrażliwości poprzez upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych
5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.
6. Wyzwalanie aktywności artystycznej dziecka oraz umożliwienie jego  kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturowych.
7. Ukazanie relacji łączących dziecko z jego rodzinnym miastem, regionem, krajem.
8. Zapoznanie z symbolami lokalnymi i narodowymi.
9. Nabywanie poczucia przynależności i tożsamości narodowej.
10. Podnoszenie jakości pracy przedszkola poprzez promocję w szerszym środowisku.

Metody i formy pracy
Przedsięwzięcie przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy, aby zaspokoić potrzeby rozwojowe dzieci. Realizacja odbywać się będzie poprzez twórcze działanie, z zastosowaniem metod stymulowania aktywności dziecka oraz wykorzystanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada organizowanie wycieczek, spacerów, wystaw, zapraszanie do przedszkola gości, uroczystości lokalne i przedszkolne, wspólne działanie z rodzicami.
           
Działania szczegółowe:

1. Zgromadzenie literatury i pomocy służącej realizacji przedsięwzięcia.
2. Opracowanie treści kształcenia patriotycznego.
3. Przygotowanie scenariuszy zajęć z zakresu edukacji patriotycznej.
4.  Stworzenie kącika regionalnego.
5. Sporządzenie planu wycieczek.

I. Opracowanie treści kształcenia patriotycznego
1. MOJA OJCZYZNA
2. DAWNE PUŁAWY
3. MOJE MIASTO
4. JESTEM PUŁAWIAKIEM
II. Stworzenie kącika regionalnego
III. Sporządzenie planu wycieczek