W ramach innowacji w naszym przedszkolu zostały zorganizowane zajęcia "Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu". Dzieci poznały nowego przyjaciela robota Necia, który pozanał ich z budową komputera, siecią Internetu, razem stworzyli kodeks korzystania z komputera oraz własny laptop.

 

Dzieci z oddziału II i III wzięły udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej naszego regionu - poznały dawne zwyczaje, instrumenty i stroje.

W ramach innowacji do naszego przedszkola zaprosiliśmy tancerzy z Zespołu Pieśni i Tańca "Grześ", którzy opowiedzieli i pokazali nam stroje ludowe lubelskie oraz zatańczyli lubelskie tańce.

Przygotowania do innowacji ruszyły - Króliczki wspólnie z Tygryskami zrobiły swoje Misia i wymyśliły mu nazwę Kosmatek. Juz niedługo nasz miś rusza w podróż aby odwiedzić domy dzieci i posłuchać różnych bajek.

 

Mały miś w świecie wielkiej literatury - autor Aneta Konefał, realizatorzy Joanna Jedziniak i Beata Kałdonek

Głównym celem innowacji jest rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami. W roku szkolnym 2017/2018 do innowacji przystąpiło blisko 135 przedszkoli z całej Polski. Rozwijanie czytelnictwa opierać się będzie na motywie wędrującego misia. Pluszowy miś wędrować będzie według wyboru nauczyciela – między grupami przedszkolnymi /domami przedszkolaków. Misiowi wyposażonemu w dzienniczek należy czytać. Zachęcamy w ten sposób do czytania nie tylko dzieci, ale nauczycieli, pracowników przedszkola, rodziców, ale również wybranych przedstawicieli społeczności lokalnej.

Celami innowacji jest:

•podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci
•wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych/ ubogacanie słownictwa
•wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów
•zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą
•kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki - przygotowanie do samodzielnego wyboru książek w przyszłości
•kształtowanie postawy patriotycznej
•zachęcanie do zainteresowania historią i kulturą regionu
•zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

 

Innowacja zakłada udział w wersji przedszkolnej - od domu do domu Przedszkolaków oraz akcjach towarzyszących:

Mały Miś Regionalista

100 -lecie odzyskania niepodległości

Mały Miś i bezpieczne wakacje

Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu