Radosne malowanie farbami

Tematyka:

I. Witajcie w przedszkolu.

II. W moim domu nie nudzi się nikomu.

III. Nauka zasad o bezpieczeństwie.

IV. Mycie to jest samo zdrowie.

ZAMIERZENIA:

1. Poznawanie otoczenia przedszkolnego, nowych kolegów, oraz współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie.

2. Wdrażanie do racjonalnego wykorzystania czasu na zabawę i porządki po zabawie.

3. Uświadomienie konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim;

4. Kształtowanie elementarnych nawyków higienicznych i kulturalnych.

Piosenka:

1. Do przedszkola idzie maluch tup, tup, tup tup

   wszyscy dziś malucha chwalą tup, tup, tup ,tup.

 

2. Zna wierszyki i piosenki la, la la, la,

   zawsze chodzi uśmiechnięty la, la, la, la,

 

3. Podskakują razem dzieci hop, hop, hop, hop,

    bo tu bawią się najlepiej hop, hop, hop, hop