W dniu 22.03.2018r. odbyły się zajęcia "Nasze ubrania - utrwalanie czynności samoobsługowych dzieci", które hospitowała pani Dyrektor. Maleństwa bardzo się starały...Zabawy Maleństw na dywanie interaktywnym
 

Maleństwa bardzo lubią muzykować...

 

Jesteśmy zapalonymi przyrodnikami - prowadzimy obserwacje w kąciku przyrody
 


TEMATYKA:

1. Przedszkolni muzykanci.

2. Zielony kącik w sali.

3. W marcu jak w garncu.

4. Przyszła wiosna.

5. Zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych.

 

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

1. Stwarzanie okazji do słuchania i tworzenia muzyki. wspieranie działań

   twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności.

2. Stwarzanie sytuacji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez

   obserwację i odkrywanie.

3. Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną i wiązanie

    tych zjawisk z   aktualną pora roku.

    Wyrażanie własnych przeżyć na drodze wielokierunkowej ekspresji.

4. Rozwijanie mowy i myślenia dzieci w toku zabaw i zajęć, kształtowanie

    umiejętności językowych.

5. Budzenie zainteresowania zwyczajami i tradycjami związanymi ze

   Świętami Wielkanocnymi.

 

Wiersz "Wiosna"

    Kiedy zima odchodzi, słońce mocniej przygrzewa.

    Rośnie trawa zielona, widać pąki na drzewach.

    Powiewa ciepły wietrzyk, opowiada  o Wiośnie.

    Płyną chmurki na niebie , ptaki śpiewają radośnie.