Zajęcia otwarte dla Rodziców: "Na wiejskim podwórku" (19.04.2018r.)TEMATYKA:

1. Powrót ptaków.

2. Jestem Polakiem i Europejczykiem.

3. Wiosna na wsi.

4. Dbamy o Ziemię.

 

ZAMIERZENIA WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE:

1. Wzbudzanie zainteresowania światem przyrody. Poznawanie

    wybranych ekosystemów z ich charakterystyczną florą i fauną.

2. Rozwijanie poczucia przynależności narodowej, podawanie nazwy

   naszego kraju i symboli  narodowych.

3. Zapoznanie z dorosłymi i młodymi zwierzętami hodowanymi na wsi.

4. Budzenie poczucia współodpowiedzialności i troski za stan środowiska

    naturalnego.