Nauczyciel:

mgr Teresa Mizak

Pedagog specjalny:

mgr Emilia Karpowska 
          

Pomoc nauczyciela: Barbara Sikora

Woźna oddziałowa: Marzanna Sikora

                                                                     

Maleństwa

 

Gdzie wesołe śpiewy  i radości kupa

 

Siedzi sobie Maleństw roześmiana grupa.

 

Usiadły w kołeczku i tak rozmawiają,

 

Że choć są najmłodsi dobry humor mają.

 

W ogóle nie płaczą, choć rodzice w pracy.

 

Tacy to są dzielni, mali przedszkolacy.

 

My – takie maluszki – pięknie się bawimy

 

Sprzątamy zabawki, troszkę się uczymy,

 

Chodzimy na spacer i głośno śpiewamy

 

Za to po obiedzie grzecznie zasypiamy.

 

A po podwieczorku tak bardzo czekamy

 

Na swoich tatusiów i kochane mamy.

 

 

  

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA ODDZIAŁU I

 

 8.00 - 8.30  Schodzenie się dzieci, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, w kącikach zainteresowań, gry konstrukcyjne; czynności    porządkowe, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, zabawy ruchowe, kontakty z rodzicami.                      

 

8.30 - 9.00   Przygotowanie do śniadania i śniadanie. Czynności sanitarno - higieniczne, utrwalanie nawyków czystości osobistej. Nauka kulturalnego zachowania się przy stole.

 

9.00 -12.00 Zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu kierowane i nie kierowane,prowadzone wg.planów miesięcznych oraz wybranego  programu wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela

Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmiczne, zabawy w języku obcym nowożytnym przystosowujące do posługiwania się w tym języku

Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki, zabawy pozwalające na aktywne działania w środowisku naturalnym, zabawy ruchowe z    wykorzystaniem sprzętu ogrodowego oraz różnorodnych przyborów, zabawy w ogrodzie, gry terenowe w zależności od pogody.

 

12.00 - 12.30 Przygotowanie do obiadu, obiad. Nauka prawidłowego zachowania się przy stole.Doskonalenie umiejętności posługiwania    się sztućcami,zwracanie uwagi na estetykę nakrycia stołu oraz znajomości podstawowych zasad obowiązujących przy stole.       

 

12.30 - 13.00 Przygotowanie do odpoczynku, - bajkoterapia, muzykoterapia

 

13.00 - 14.00 Odpoczynek poobiedni dostosowany do potrzeb dziecka oraz doskonalenie czynności samoobsługowych

 

14.00 - 14.30 Przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek; doskonalenie nawyków higienicznych i kulturalnych.

 

14.30 - 15.00 Zajęcia dodatkowe (tańce, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). Zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.Wspólne zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Zabawy i gry edukacyjne, czytanie fragmentów książek. Ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci. Prace porządkowe w sali i na półkach. Kontakty z rodzicami w miarę potrzeb.           

 

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Pani Teresa Mizak - Czwartek 13:3O- 14:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/strong2