TERAPIA LOGOPEDYCZNA W PRZEDSZKOLU PROWADZONA JEST 

PRZEZ MGR IZĘ RODAK-SZYMAŃSKĄ


Terapią logopedyczną objęte są dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wg następujących kryteriów:

1. Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Dzieci posiadające opinię o potrzebie WWRDz wydaną  przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

3. Dzieci posiadające odroczenie od obowiązku szkolnego.

4. Dzieci realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ LOGOPEDYCZNYCH:

CELE:

- obserwacja rozwoju mowy, zapobieganie dysharmoniom rozwojowym,
- czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy,
- stymulowanie procesów nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg
  kompetencji językowych,
- prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową wymowę,
- doskonalenie mowy: ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, artykulacyjne, usprawniające narządy mowy.

ZADANIA 

1. Diagnostyka (rozpoznawanie zaburzeń językowych)
-   przeprowadzenie badań przesiewowych
-   diagnoza logopedyczna 
2. Terapia (usuwanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej i pomoc w przezwyciężaniu   problemów dzieciom mających problemy z mówieniem, rozumieniem):
-  objęcie opieką logopedyczną wyznaczonych dzieci
-  systematyczne prowadzenie zajęć logopedycznych
-  korygowanie wad wymowy
-  rozwijanie komunikacji językowej poprzez usprawnianie funkcji mowy
-  usprawnianie procesów wzrokowo- ruchowo- słuchowych
-  stymulacja funkcji motorycznych 
-  stymulacja lewej półkuli mózgu
-  stymulacja pamięci
-  kształtowanie myślenia przyczynowo-skutkowego
-  symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
-  programowanie języka
-  udzielanie porad i wskazówek

 


Godziny pracy logopedy: 
Poniedziałek: 9.30 - 15.30
Wtorek: 9.30 - 15.00
Środa: 9.30 - 15.00
Czwartek: 9.30 - 15.00
Piątek: 9.30 - 13.00

KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE: PONIEDZIAŁKI 15.00-15.30