Tańczące Króliczki. Razem z panią Eweliną uczą się smerfowego tańca.

Kolejnym "Bohaterem tygodnia" został Kuba F. Przygotował razem z babcią rysunki o rodzinie, przyniósł dużo zdjęć i bardzo ciekawe książki.

Króliczki razem z Tygryskami wybrały się na Sprzątnie Świata. Zabrali ze sobą worki, rękawiczki oraz plansze z hasłami o sprzątaniu. Wszyscy uważnie szukali na skwerze śmieci, a wszystko co zostało znalezione wrzucali do worków. 

W naszej grupie rozpoczął się projekt edukacyjny "Bohater tygodnia". Jako pierwsza została wylosowana Tosia. Przygotowała piękne prace plastyczne, opowiedziała o swojej rodzinie i o sobie. Razem z Tosią przyszedł jej brat Filip i zaprezentował nam swoje hobby - taniec ludowy. Króliczki uczyły się tańczyć poleczki. Na koniec Filip wraz ze swoją partnerką Pokazali nam profesjonalne wykonanie poleczki.

 

15 wrzesień to Międzynarodowy Dzień Kropki - króliczki twórczo bawiły się z kropką. Wykonały prace plastyczne, zorganizowaliśmy fotobutkę oraz ćwiczyliśmy nasze palce układając koraliki.

 

Zajęcia prowadzone przez praktykantkę p. Klaudię - nauka przechodzenia przez jezdnię.

 

Nasze wspomnienia z wakacji - praca plastyczna robiona wspólnie.

 

 

Tematyka:    

  1. W przedszkolu
  2. Na ulicy
  3. Ja i środowisko
  4. Owoce

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

  1. Wzajemne poznawanie siebie i swojego otoczenia. Nabywanie właściwego stosunku do kolegów oraz pracowników przedszkola. Wdrażanie do przestrzegania zasad normujących współżycie w grupie rówieśniczej. Poznawanie zasad warunkujących bezpieczeństwo na terenie przedszkola.
  2. Poznawanie podstawowych zasad ruchu drogowego. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: policja.
  3. Poznanie pracy policjanta, lekarza, pielęgniarki – atrybuty zawodów. Opanowanie umiejętności prawidłowego mycia rąk i zębów. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała. Nazywanie stanów emocjonalnych; rozpoznawanie ich na podstawie mimiki.
  4. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią w sadzie. Kształtowanie umiejętności nazw owoców krajowych i zagranicznych.