Zimą Króliczki dbają o ptaki w przedszkolnym ogrodzie

Prezentacja przedstawienia "Bajkowe jasełka" dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2

Zajęcia taneczne z Panią Eweliną

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym oraz dokarmianie ptaków

Dzieci z grupy II i  III odwiedziły bibliotekę miejską w Puławach. Miały okazję uczestniczyć w zajęciach o porach roku, utrwalających pojęcia związane z zimą.

Króliczki lubią zabawy na świeżym powietrzu - wizyta w labiryncie na Skwerze Niepodległości.

Króliczki przygotowały "Bajeczne jasełka" dla rodziców. tym razem do żłóbka przyszły wróżki, Jaś i Małgosia, Calineczka i inne postacie z bajek.

Dzieci z naszego przedszkola czynnie włączyły się w Orszak Trzech Króli. Dziewczynki były aniołkami a chłopcy pasterzami. Bardzo dziękujemy za zaangażowanie.

Tematyka:

 1. Skok w Nowy Rok
 2. Wszędzie biało
 3. Babcia i Dziadek
 4. Karnawał
 5. Zimowe zabawy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 • Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas zimy. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku. Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 • Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów. Rozwijanie umiejętności dodawania podczas zabaw z kostką.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej. Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: Pak, lody, balon. Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania głosek p, y, b w wyrazach.
 • Nauka piosenek i pląsów. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.