Na koniec miesiąca sprawdziliśmy swoją wiedzę o jesieni - były pytania z wykorzystaniem dywanu multimedialnego oraz zadania w zespołach. Towarzyszyło nam dużo śmiechu i zasady fair play.

"Spiżarnia" - cykl zajęć o przygotowywaniu się do zimy. Króliczki próbowały smakołyków, liczyły, ustawiały na półkach oraz bawiły się w zabawy ruchowe.

Jesienne zabawy na Skwerze Niepodległości

Bohaterem tygodnia tym razem jest Iga P. Dziękujemy mamie za zrobienie pysznych gofrów.

 Rozmowy o witaminkach i próby ich poszukiwania - kosztujemy owoce i warzywa.

 

Tematyka:

 1. W zdrowym ciele zdrowy duch
 2. Jesienią w parku
 3. Jesienią w lesie
 4. Przygotowania do zimy

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

 1. Poznanie budowy własnego ciała, nazywanie poszczególnych części ciała.
 2. Poznanie zmysłów, jakimi odbieramy otaczający nas świat.
 3. Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc: lekarz, odbieranie otaczającego świata poprzez różne zmysły.
 4. Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.
 5. Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci, wprowadzenie wzoru graficznego liczby 1, kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształtowanie umiejętności rozróżniania i podawania nazw podstawowych figur geometrycznych.
 6. Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich, kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: aparat, las, mama.
 7. Nauka piosenek i pląsów, wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieci
 8. Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu, przestrzegani podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.