Zajęcia otwarte dla rodziców "Przygotowania do Świąt Wielkanocnych - zabawy dydaktyczne inspirowane teatrzykiem cieni" z wykorzystaniem metody Freobla.

Zajęcia taneczne z Panią Eweliną

Zajęcia z wykorzystaniem metody Freobla

Zajęcia otwarte dla rodziców - "Historia tulipanka - poznanie cyklu rozwojowego rośliny - od cebulki do kwiatu"

TEMATYKA:

 1. Oznaki wiosny.
 2. Wszystko rośnie.
 3. Pracowita wiosna.
 4. Święta wielkanocne.

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE:

 1. Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
 2. Zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu jako warunku zdrowia i odporności.
 3. Uświadamianie następstwa dni tygodnia.
 4. Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmianą pory roku.
 5. Zapamiętanie cech typowych dla wczesnej wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.
 6. Wdrażanie do opieki nad hodowlą w kąciku przyrody, systematycznej obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie jej wyników.
 7. Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów.
 8. Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
 9. Rozwijanie zainteresowania punktami usługowymi funkcjonującymi w otoczeniu.
 10. Rozwijanie słownika czynnego dziecka.
 11. Doskonalenie sprawności grafomotorycznej.
 12. Zachęcanie do tworzenia własnych kompozycji i prac plastycznych.
 13. Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
 14. Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.
 15. Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
 16. Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
 17. Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.
 18. Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
 19. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.