Obchody Dnia Czekolady

Po raz kolejny gościliśmy w Bibliotece Miejskiej. Wzięliśmy udział w zajęciu o bohaterach. (03.04.2018r.)

W naszej grupie obchodziliśmy Światowy Dzień Autyzmu

Tematyka:

1. Praca rolnika

2. Na wsi

3. Kolory wiosny

4. Chronimy środowisko

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze:

Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich. Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia, fauna, flora.

Propagowanie postawy proekologicznej. Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.

Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.

Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych, przełamywanie ewentualnej niechęci.

Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym. Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.

Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.

Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów: proszę, dziękuję.

Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.

Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich wymawianie.

Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego – ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.

Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.

Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi.