Nauczyciele:

 mgr Joanna Jedziniak

 mgr Sylwia Sulej

 

 Pedagog specjalny:

 dr Maria Grądziel                  

    

 Woźna oddziałowa:

 Anna Antończyk

 

  ODDZIAŁ III KRÓLICZKI

 

 KRÓLICZKI – To my – dzielne 5-latki.

W naszej przedszkolnej gromadce czujemy się wspaniale, bawimy i uczymy się wytrwale.

Zabawek u nas w sali wiele i wszyscy razem bawimy się jak dobrzy przyjaciele.

Chętnie gramy, układamy, swoją sprawność poprawiamy. Chociaż czasem się spieramy, to bardzo szybko się przepraszamy, bo już magiczne słówka znamy.

W ciągu dnia tańczymy, śpiewamy i na instrumentach muzycznych gramy.

Na nowym placu się bawimy i na spacery chodzimy. Obiadki smaczne zjadamy, chociaż przy surówkach narzekamy.

O naszą salę dbamy, a zabawki na miejsce pięknie odkładamy. Nasze panie się do nas uśmiechają i miło z nami czas spędzają. 

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

I. 6.00 - 8.00 INTEGRACJA ZESPOŁU DZIECIĘCEGO, WPROWADZENIE NASTROJU DO ZABAWY I DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH W CIĄGU CAŁEGO DNIA

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

 

II. 8.00- 13.00 ZABAWY I SYTUACJE EDUKACYJNE POZWALAJĄCE NA REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

8.30  – 9.00  Przygotowanie do śniadania. Śniadanie Czynności sanitarno-higieniczne – nauka oraz utrwalanie nawyków czystości osobistej. Nauka kulturalnego zachowania się
przy stole.

 

9:00 – 10:00 Zajęcia grupowe, uwzględniające  potrzeby i oczekiwania rozwojowe dzieci w ramach wszystkich obszarów edukacyjnych.

 

- poznawanie siebie i otaczającego świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśników,
- budowanie systemu wartości,
- inspirowanie twórczych zachowań dzieci (współpraca w grupie).
- język angielski.

 

10.00 - 11.00 Zabawy dowolne dzieci przy dyskretnym udziale nauczyciela rozwijające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych.

Zajęcia indywidualne pod kierunkiem pedagoga, logopedy, terapeuty-rehabilitanta, psychologa.

11.00 - 12.00  Zabawy w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki: tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno - kulturowej.

 

12:00 – 12:30 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Nauka prawidłowego zachowania się przy stole.

 

12:30 – 13:00  Zapewnienie dzieciom różnych form relaksacji – słuchanie bajek, muzyki, opowiadań.

 

III. 13.00 - 15.00 WSPÓLNE I INDYWIDUALNE FORMY PRACY Z DZIEĆMI W TRZECIEJ CZĘŚCI DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

 

13:00 – 14:00 Zabawy ruchowe, tematyczne rozwijające zdolności dzieci.Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy doskonalące logiczne myślenie, zabawy sprzyjające twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, udział w zajęciach korekcyjno–kompensacyjnych prowadzonych przez specjalistów (logopeda, terapeuta, nauczyciel języka angielskiego).

 

14:00 – 14:30 Podwieczorek.

 

14:30 – 16:00 Zajęcia wspólne i indywidualne.Organizowanie sytuacji umożliwiających poznawaniu własnych możliwości. Wspólne i indywidualne zabawy w sali lub ogródku przedszkolnym. 
Rozmowy z rodzicami.

 

  KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z RODZICAMI  

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
PANI JOANNA JEDZINIAK - WTOREK 10.00-10.30
PANI SYLWIA SULEJ - CZWARTEK 15.00-15.30