DYREKTOR

mgr Renata Gałuszka – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1995 roku, od stycznia 2006r. dyrektor placówki. Absolwentka Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, studia wyższe w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (oligofrenopedagogika).

 

NAUCZYCIELE 

mgr Jadwiga Adasik - nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 2006 roku, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (pedagogika), studia licencjackie na UMCS w Lublinie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna)

mgr Joanna Jedziniak – nauczyciel mianowany, w placówce pracuje od 2005 roku, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (oligofrenopedagogika), studia podyplomowe na UMCS Lublin – kierunek pedagogika przedszkolna

mgr Beata Kałdonek – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1998 roku, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna), studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie i wychowanie w integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

mgr Dorota Kijewska – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1996 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Teresa Mizak – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1988 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im.J.Kochanowskiego w Kielcach (pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna)

mgr Halina Radomska – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1987 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna), studia podyplomowe w zakresie „Nauczanie i wychowanie w integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”

mgr Sylwia Sulej - nauczyciel mianowany, w placówce pracuje od 2007 roku, absolwentka UMCS w Lublinie (pedagogika ogólna), studia podyplomowe na UMCS z zakresu pedagogiki przedszkolnej

 

PEDAGODZY SPECJALNI

dr Maria Grądziel – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1997 roku, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika, tyflopedagogika), od czerwca 2005 doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia. Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju - I i II stopnia

mgr Anetta Wójcik - nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1999 roku, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (pedagogika specjalna – oligofrenopedagogika), studia podyplomowe z zakresu „Organizacji wychowania przedszkolnego i nauczania zintegrowanego”.  Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia. Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju - I i II  stopnia

 

LOGOPEDA

mgr Iza Rodak-Szymańska – nauczyciel dyplomowany, w placówce pracuje od 1995 roku, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna), studia podyplomowe z zakresu "Logopedii korekcyjnej " -UMCS w Lublinie Wydział Humanistyczny. Terapia Integracji Sensorycznej I stopnia. Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju - I i II stopnia

 

PSYCHOLOG

 mgr Ewa Lidia Sołtys - ukończone studia z zakresu psychologii na KUL oraz studium pedagogiczne 

 

TERAPEUTA REHABILITACJI

Dorota Magdalena Wójcik- nauczyciel kontraktowy, absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, specjalność Pedagogika Terapeutyczna i Rehabilitacja, studia podyplomowe - Profilaktyka społeczna i socjoterapia. Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju - I i II  stopnia

NAUCZYCIEL J.ANGIELSKIEGO

mgr Joanna Pawlak- nauczyciel stażysta, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie- anglistyka