Język angielski

Zajęcia języka angielskiego odbywają się 2 razy w tygodniu we wszystkich oddziałach we wtorki i czwartki. Zajęcia prowadzi pani Joanna Pawlak.

Oddział I –  godz. 11.00-11.15

Oddział II –  godz. 11.15-11.30

Oddział III -  godz. 10.00-10.30 

Oddział IV -  godz. 10.30-11.00