GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA W PRZEDSZKOLU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

  ZAJĘCIA PROWADZI MGR BEATA POLAK

 GIMNASTYKA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNA:

 - koryguje istniejące wady postawy i nie dopuszcza do powstania nowych, a także doprowadza sprawność dziecka do stanu uważanego za prawidłowy

 - podnosi ogólną wydolność fizyczną i pozwala na uzyskanie pełnego zakresu ruchu w stawach

 - wyrabia u dziecka nawyk prawidłowej postawy ciała w sytuacjach dnia codziennego

 - zachęca do dbania o zdrowie i higienę ciała, podnosi ogólną sprawność

 - pozwala zrealizować potrzebę współzawodnictwa i rywalizacji

 - umożliwia opanowanie przez dziecko i jego opiekunów wiedzy i umiejętności dotyczących spraw jego zdrowia