Ogłoszenie

24.04.2012 ogodz.9.15 uczniowie z Zespołu Szkół nr3 w Puławach z kl.II F z opiekunem Pelagią Sułek przeprowadzą w poszczegółnych oddz.gry i zabawy z dziećmi.

Spotkanie autorskie

23.04,2012 o godz.9.00 w naszym przedszkolu odbędzie się spotkanie z Zofią Stanecką oraz Marianną Oklejak- autorkami książek dla dzieci z serii Basia i ....Po spotkaniu będzie możliwość zakupienia tych książek.