PODZIĘKOWANIE

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM I OPIEKUNOM NASZYCH WSPANIAŁYCH WYCHOWANKÓW ZA SZCZEGÓLNE ZAANGAŻOWANIE W PRACĘ NA RZECZ PRZEDSZKOLA W ROKU SZKOLNYM 2011/12:

Katarzyna i Robert Piłatowie, Karolina Grabowska, Dariusz Olender, Krystyna Kosmala, Inga i Michał Matysiakowie, Wioletta Wrótniak, Sylwester Grzechnik, Joanna Prażmo, Michał Sczubkowski, Katarzyna Szewczyk, Aneta Wrótniak-Mizura, Ryszard Szewczyk