Dla Nikoli P.

Nikola Pękala uczęszcza do naszego przedszkola do najmłodszej grupy- Maleństwa.

Urodziła się z przepukliną oponowordzeniową i wodogłowiem.

W jej imieniu i rodziców zwracamy się z prośbą o pomoc w leczeniu i rehabilitacji dziewczynki.

1% swojego podatku moga Pańswo przekazać:

Fundacja Dzieciom Zdążyć z pomocą.KRS: 0000037904 nr konta: 41124010371111001013219362

Tytułem: Darowizna na leczenie i rehabilitację Nikoli Pękali